1600

Ce s-a intamplat dupa anul 1600?

După anul 1600, pe fondul sintezelor culturale realizate în anii de domnie ai lui Ştefan cel Mare şi ai lui Petru Rareş, cultura română se racordează treptat la noul spirit al Europei, cunoaşte un proces de instituţionalizare a învăţământului şi o diversificare a formelor de expresie în domeniul istoriografiei, al literaturii, al arhitecturii şi al iconografiei.

Urmează două secole de tranziţie dominată de mişcarea umanistă şi de nume cum ar fi Udrişte Năsturel, Milescu Spătaru, Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce – intelectuali de formaţie veche şi Constantin Cantacuzino, dar mai ales Dimitrie Cantemir – erudiţi şi intelectuali de formaţie nouă. Cultura se angajează pe traseul sincronizării şi modernizării, iar reprezentanţii săi sunt respectaţi pentru valoarea şi eforturile lor .