Intelectualul privit din perspectiva lingvistica

Ce înseamnă să fii intelectual ? Înainte de metafore şi abstracţiuni se impune o definire şi descriere a termenului ce constituie axul central al lucrării de faţă. Conform definiţiei din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, intelectual înseamnă “persoană care, prin preocupări sau profesiune, foloseşte creator intelectul; persoană a cărei principală sursă de existenţă o formeză munca intelectuală; persoană care posedă pregătire de specialitate şi lucrează în domeniul ştiinţei, artei, tehnicii, etc.”

Urmărind această definiţie, vom observa că sfera este destul de largă şi acoperă domenii ce pot dezorienta prin diversitate. Pentru o completă (şi complexă !) lămurire a termenului, ne propunem o discuţie care va urmări mai multe puncte de vedere, cum ar fi cel istoric, sociologic, lingvistic sau filosofic.

Din perspectivă lingvistică, cuvântul intelectual este un neologism intrat în limba română pe filieră franceză, din intellectuel, iar acesta provine din adjectivul latinesc intellectualis. Etimonul cuvântului trebuie căutat în verbul intellego, intellĕgere, intellexi, intellectum (a înţelege, a pricepe, a-şi da seama), la fel ca şi în cazul lui intelligenter, intelligentia sau intellectus. Verbul mai sus menţionat provine, la rândul său, din contopirea prefixului inter- cu lego,legĕre,legi,lectum al cărui sens uzual este a citi, a lectura. Urmărind analiza etimonului, vom înţelege că, la origine, exista o puternică legătură semantică între intelectual şi lectură.

Dar se rezumă intelectualul la cititorul sau scriitorul de carţi ? Nu neapărat. Intelectualul este filologul, dar şi omul de ştiinţă, cercetătorul, dar şi teologul, umanistul, dar şi iluministul, geograful, dar şi matematicianul. Conceptul de intelectual s-ar suprapune, mai degrabă, peste acel homo universalis al Renaşterii, dacă ne gândim la o personalitate ca a lui Leonardo da Vinci, a cărui măiestrie, manifestată în toate artele (pictură, sculptură, literatură), nu este egalată decât de spiritul ştiinţific. Un alt strălucit exemplu ar fi Dimitrie Cantemir, inorogul alb al gândirii româneşti, cum îl caracteriza Lucian Blaga, personalitate care s-a afirmat deopotrivă ca scriitor, istoric, geograf, filosof, teolog, lingvist, etnolog, folclorist şi om politic.